Terjemahan Akidah Salaf dan Ahli Hadis l Al-Imam Al-Sobuni (373H-449H) l Santai Ilmu Publication

RM 30.00


Penulis: Al-Imam Al-Sobuni

Jika kita memerlukan buku akidah yang ditulis oleh para ulama muktabar silam, pastinya buku”Akidah Salaf dan Ahli Hadis” ini akan menjadi pilihan anda.

Ia ditulis oleh Syaikhul Islam Abu Isma’il Ash-Sobuni (373H – 449 H). Beliau merupakan sosok Ulama yang gigih menuntut ilmu, pada umur 10 tahun sudah menjadi juru nasihat.

Imam Al-Baihaqi berkata : “Beliau adalah syaikhul Islam sejati, dan imam kaum muslimin sebenar-benarnya”.

Inilah buku yang membicarakan isu-isu utama akidah yang dibahaskan dengan bahasa dan kaedah yang mudah. Ia dipenuhi dengan pelbagai pandangan, pendapat dan prinsip para ulama silam.

Isi Kandungan

• KEYAKINAN AHLI HADIS TENTANG SIFAT ALLAH
• AL-QURAN & SIFAT KALAM
• ISTIWA’ ALLAH DI ATAS ARASY-NYA
• SIFAT NUZUL DAN MAJI’
• SIFAT ALLAH TIDAK MENYERUPAI SIFAT MAKHLUK
• IKUTI SUNNAH, TINGGALKAN BIDAAH
• KEBANGKITAN SESUDAH MATI
• SYAFA’AT NABI SAW
• AL-HAWDH DAN TELAGA AL-KAWTHAR
• MU’MIN MELIHAT ALLAH DI AKHIRAT
• KEKALNYA SYURGA DAN NERAKA
• IMAN BERTAMBAH DAN BERKURANG
• TIDAK KAFIR DENGAN DOSA BESAR
• TIDAK DIKAFIRKAN KERANA DOSA
• AZAB MUSLIM FASIQ
• MENINGGALKAN SOLAT DENGAN SENGAJA
• PERBUATAN HAMBA ADALAH CIPTAAN ALLAH
• KEBAIKAN DAN KEBURUKAN 84KEHENDAK ALLAH
• HASIL AKHIR ADALAH PERKARA GHAIB
• SYURGA UNTUK UMAT ISLAM
• SAHABAT NABI AHLI SYURGA
• SAHABAT-SAHABAT YANG PALING UTAMA
• TAAT PEMERINTAH YANG BAIK ATAU JAHAT
• SIKAP TERHADAP PERSELISIHAN SAHABAT
• MASUK SYURGA DENGAN KURNIAAN ALLAH
• GODAAN SYAITAN
• SIHIR DAN TUKANG SIHIR
• ANTARA ADAB DAN MANHAJ ASHAB AL-HADIS
• TANDA-TANDA AHLI BID’AH
• CIRI-CIRI AHL AL-SUNNAH
• BERPEGANG DENGAN SUNNAH SEPANJANG HAYAT
• KELEBIHAN BERPEGANG DENGAN SUNNAH
• KEWAJIPAN MENGAGUNGKAN SUNNAH
• PENUTUP
Your cart is currently empty.
Continue shopping