Menjadi Muslim Rabbani l Dr. Zainuddin Hashim & Dr. Fakhrul Adabi l Santai Ilmu Publication

RM 30.00


Penulis: Dr. Zainuddin Hashim, Dr. Fakhrul Adabi
Halaman: 220

SINOPSIS

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi.” (Al-Baqarah: 30) Insan yang dikehendaki Islam adalah yang memiliki sifat dan ciri positif sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah mengenai orang yang terbaik ialah yang panjang umur dan baik amalnya. Seharusnya sebagai insan Muslim hendaklah sentiasa menjaga akhlak dan peribadi. Oleh itu, dalam membentuk Muslim supaya menjadi insan yang terpuji, terdapat 10 garis panduan yang telah digarap oleh Hassan al-Banna dalam kitab Majmu’ah al-Rasail. Semoga ianya bermanfaat kepada semua.

10 Unsur Pembangunan Insan

1 – Aqidah 2 – Ibadah 3 – Memelihara Tubuh Badan 4 – Memelihara Akhlak 5 – Berusaha Menggarap Ilmu 6 – Mampu Berdikari 7 – Mampu Mengawal Diri 8 – Bijak dalam Mengurus Waktu 9 – Memiliki Disiplin yang Tinggi dalam Melaksanakan Urusan 10 – Boleh Menyumbang Bakti untuk Masyarakat

Your cart is currently empty.
Continue shopping