Al-Istigathah : Meminta Kepada Sang Wali l Mohd Abdul Kadir Bin Sahak l Santai Ilmu Publication

RM 15.00


RINGKASAN AL- ISTIGHATHAH

AL-ISTIGHATHAH bermaksud menghilangkan kesempitan dan hanya dipohon ketika berada dalam kesulitan. Terdapat juga kesalahfahaman dalam bab istighathah ini. Kebanyakan mereka gagal membezakan di antara al-Istighathah dan al-Tawassul sedangkan ianya dua perkara yang berbeza. Tidak boleh dikatakan orang yang beristighathah kepada seseorang adalah sama dengan orang yang bertawassul.

Istimewanya buku ini:-
• Kefahaman ulama Ahli Sunnah wa Al Jamaah terhadap istighathah.
• Bantahan dan jawapan terhadap 8 kekeliruan utama.
• Istighathah harus vs haram.
• Jawapan-jawapan kepada pemuja Istighathah.
• Kajian hadis dalam isu ini.

Semoga dengan penerbitan buku ini dapat memberi kefahaman kepada umat islam.
Your cart is currently empty.
Continue shopping