Terjemahan Kitab “Ringkasan Syuab Al-Iman” l Imam Al-Baihaqi l Santai Ilmu Publication

RM 35.00


Nabi Muhammad SAW pernah bersabda:

“Iman mempunyai lebih kurang 70 cabang. Malu merupakan salah satu daripada cabang-cabang berkenaan.”

Al-Imam al-Baihaqi telah membahagikan cabang iman dan menjelaskan berdasarkan panduan ai-Quran, al-Sunnah dan kefahaman para Salaf as-Soleh di dalam bukunya Syuabul Iman

Buku “Ringkasan 77 Cabang Iman” ini sangat sesuai dibaca dan menjadi materi pengajian di rumah, sekolah, masjid dan surau.
Your cart is currently empty.
Continue shopping