Terjemahan Kitab Al-Ibanah `An Usul Al-Diyanah Akidah Asyairah l Abu Hasan Al-Asyaari l Santai Ilmu Publication

RM 35.00


Penulis: Abu Hasan al-Asyaari
Penterjemah: Syihabudin Ahmad
Halaman: 282

Buku al-Ibanah merupakan karya agung Al-Imam Abu al-Hasan al-Asyaari sebelum beliau meninggal dunia. Buku ini menjadi panduan umat Islam di dalam isu-isu utama di dalam akidah. Terutamanya isu berikut:

☑ Benarkah dapat melihat Allah dengan mata kepala?
☑ Perbincangan: Al-Quran Itu Kalamullah!
☑ Allah bersemayam di atas Arasy.
☑ Wajah, Mata dan Tangan Allah.
☑ Penolakan Terhadap Muktazilah
☑ Wujudkah Telaga Rasulullah?

Pelbagai isu lagi dibincangkan di dalam buku ini secara padat, penuh hujah dan sanggahan.

********
Ibnu Asaakir di dalam buku At-Tabyiin hal. 128 berkata, “Barangsiapa yang membaca kitab Al-Ibanah pasti akan mengetahui kedudukan beliau dalam bidang ilmu dan agama.”
Your cart is currently empty.
Continue shopping