Tadabbur Surah Al-Mulk - Penyelamat Azab Kubur | Ustaz Faisol ibnu Sheikh

RM 30.00


Alhamdulillah dengan izin dan Inayah Allah SWT akhirnya saya dapat menyiapkan buku kecil ini. Tanpa pertolongan-Nya tidak mungkin buku kecil ini mampu disiapkan. Perlu diingatkan bukannya saya yang menafsirkan surah ini, tetapi ianya adalah apa yang diadaptasikan daripada nukilan para mufassir silam dan kontemporari. Mana mungkin dengan ilmu yang terbatas ini saya mampu menafsirkan al-Quran. Sedangkan Imam al-Suyuti menyatakan syarat seseorang untuk menjadi mufassir mestilah menguasai sekurang-kurangnya lima belas ilmu alat seperti Bahasa Arab, fiqh, hadith, akidah dan lain-lain dengan mantap. Setelah itu barulah layak bergelar mufassir. \n \nOleh itu isi kandungan buku ini hanyalah berupa nukilan dari kitab-kitab tafsir muktabar seperti Tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Kathir dan Tafsir al-Kassyaf, serta kitab-kitab tafsir komtemporari seperti Tafsir al-Munir, Adwa, al-Bayan, al-Hadaiq wa al-Raihan,  Al-Asas fi al-Tafsir, Tafsir al-Sya,rawi, Tafsir al-Sa,di, Sofwatul Tafasir, Tafsir al-Wasith, Tafsir al-Bhagawi dan Tafsir Aisarul Tafasir oleh Abu Bakr al-Jazair.  Saya juga tidak melupakan sentuhan mufassir nusantara seperti Tafsir al-Azhar oleh Buya Hamka,Tafsir Al-Misbah oleh Prof Dr Quraisy Syihab, Tafsir al-Quran al-Karim oleh Dr Firanda Andirja dan Tafsir Ustaz Sonhadji. Method penulisan buku ini digabungkan antara fakta dan santai. Ianya bukannya tulisan akademik total tetapi ianya juga  diselitkan dengan ayat-ayat bernada ceramah dan tazkirah.Saya juga menambah huraian dengan merujuk kitab-kitab lain yang berkaitan serta diberikan sedikit tadabbur.
Your cart is currently empty.
Continue shopping