Jilid 4.jpg

Sahih al-Bukhari Bahasa Melayu Malaysia (Jilid 4)

RM 65.00


Pada jilid ini, tajuk-tajuk yang dikongsikan oleh Imam Al-Bukhari ialah :

KITAB ORANG YANG TERHALANG, 

KITAB MENGGANTI BURUAN, 

KITAB KELEBIHAN-KELEBIHAN  MADINAH, 

KITAB PUASA, 

KITAB SOLAT TERAWIH,

KITAB KEUTAMAAN LAILATUL QADAR, 

KITAB IKTIKAF, 

KITAB JUAL BELI,  KITAB JUAL BELI SISTEM SALAM,

KITAB SYUF’AH

KITAB AL-IJARAH, 

KITAB AL-HAWAALAH, (PENGALIHAN HUTANG), 

KITAB  PEMBERIAN  JAMINAN, 

KITAB AL-WAKALAH (PERWAKILAN), 

KITAB PERTANIAN,

KITAB AL-MUSAQAH  (MENGAIRI TANAMAN),

KITAB MEMINTA PINJAMAN, 

PEMBAYARAN PINJAMAN, PEMBEKUAN HARTA DAN KEMUFLISAN..,

KITAB PERSENGKETAAN,

Sahih Bukhari Jilid 4 (1806-2425)

Size 7x10

Bilangan muka surat 501


Your cart is currently empty.
Continue shopping