Mengapa Ulama Berselisih

RM 25.00


Para ulama bersepakat secara pasti tentang kewajipan berittiba' (mengikuti) Rasulullah ﷺ, juga bahawa setiap orang boleh sahaja diambil dan ditolak ucapannya kecuali Rasulullah SAW. Akan tetapi, jika didapati salah seorang ulama mengeluarkan pendapat yang menyanggahi hadis sahih, tentunya dia mempunyai uzur dalam meninggalkan hadis itu.

Semua uzur boleh terjadi pada tiga perkara:

1.) Dia tidak meyakini bahawa itu ucapan Nabi SAW.
2.) Dia tidak meyakini bahawa hadis membawa maksud sama.
3.) Dia meyakini bahawa hukum daripada hadis itu telah
     dinasakh (dihapus).

Ketiga-tiga jenis uzur ini bercabang kepada beberapa sebab yang dinyatakan di dalam buku ini.

Size A5

Bilangan muka surat 110

Your cart is currently empty.
Continue shopping