Kesatuan Akidah Asas Perpaduan Ummah | Abd Razak Mohamed | Santai Ilmu Publication

RM 15.00


Risalah kecil ini cuba menerangkan konsep kesatuan Aqidah, melalui penjelasan mengenai hakikat dan tuntutan keyakinan serta penghayatan terhadap rukun-rukun iman. Seterusnya ditegaskan bahawa Dien Islam ini terdiri dari dua unsur yang tidak boleh sama-sekali dipisahkan iaitu iman dan amal. Jika dipisahkan antara keduanya, atau rosak salah-satunya maka pincang dan cacatlah Dien Islam. Konsep kesatuan Aqidah inilah satu-satunya formula untuk menyatu-padukan Umat Islam dan menjauhkan perpecahan dan permusuhan dikalangan mereka.
Your cart is currently empty.
Continue shopping