Fatwa-Fatwa Ulama Al-Azhar Terhadap Syiah

RM 15.00


Penulis: Syihabudin Ahmad
Halaman: 85

Sinopsis:

Syiah adalah kumpulan ajaran sesat yang semakin berkembang. Tetapi, bukankah al-Azhar juga pada permulaannya dibina atas mazhab akidah ini pada zaman Fatimiyyah? Adakah benar al-Azhar sangat mesra dengan Syiah?
Buku ini memberikan penjelasan tentang pendirian ulama-ulama al-Azhar terhadap Syiah Imamiah.

Isi Kandungan:

Tipu Daya Khomeini
Siapa Khomeini
Khomeini Dan Aqidah Syiah
Siapakah Syiah?
Pertama: Al-Tasyaiyu’
Kedua: Al-Mufaḍḍilah
Ketiga: Al-Rafidhah
Aqidah Sesat Syiah
Al-Taqiyyah
Fanatik Imamah
Imam Mahdi Al-Muntaẓar Di Sisi Syiah
Akidah Raj`Ah
Syiah Pinjam Nama Islam
Ulasan Tokoh Al-Azhar
Syeikh Prof. Dr. Syeikh Muhammad Sayyid Ṭanṭāwi (Mantan Syeikhul Azhar)
Syeikh Jād Al-Haq ʿali Jād Al-Haq (Mantan Syeikhul Azhar)
Syeikh Hasanain Muhammad Makhlūf (Mantan Anggota Ulama Senior (Kibār Ulama) Al-Azhar Dan
Lajnah Fatwa Al-Azhar. Dua (2) Kali Dilantik Sebagai Mufti Mesir)
Asy-Syeikh ʿāṭiyyah Ṣaqr (Mantan Ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar Dan Anggota Majma` Buhus Alislāmiyyah)
Dr. Yusuf Al-Qaraḍhāwi Dan Dr. Abdul Mun’im Annamir
Buku Rujukan Tentang Syiah
Penutup

Your cart is currently empty.
Continue shopping