Buku Terjemahan Al-Manar Al-Munif | Kenali Hadis Palsu | Imam Ibn Qayyim l Tahkik: Abdul Fatah Abu Ghudah | Santai Ilmu

RM 35.00


Penulis: Imam Ibn Qayyim
Tahkik, Takhrij dan Tarqim oleh: Syaikh Abdul Fatah Abu Ghuddah

----------
Buku ini berkaitan tanda-tanda hadis dhoif dan palsu berdasarkan isi kandungan hadis.Seseorang telah datang bertemu Imam Ibn Qayyim lalu bertanya tentang status kedhaifan beberapa hadis. Berkemungkinan orang yang bertanya itu adalah orang awam yang berminat mengetahui cara semak ketulenan hadis. Oleh itu, Imam Ibn Qayyim mengarang buku ini bagi menjawab persoalan berkenaan. Akhirnya ia memberikan manfaat yang lebih luas kepada semua penuntut ilmu.
---
Sebahagian hadis-hadis yang dinyatakan di dalam buku ini terdapat isu yang perlu dijelaskan. Maka, tahqiq daripada Syaikh Abdul Fatah pada bahagian nota kaki sangat membantu.
Your cart is currently empty.
Continue shopping