Benarkah Nabi Muhammad Buta Huruf? | Syihabudin Ahmad | Santai ilmu Publication

RM 25.00


Penulis: Syihabudin Ahmad
Halaman: 146

Apabila anda mendakwa “Nabi Muhammad Buta Huruf” atas bukti apakah yang anda sandarkan?

Buku ini memberi panduan untuk mengangkat peribadi Nabi Muhammad SAW pada tahap yang sepatutnya di dalam isu “Buta Huruf” ini.

Anda akan didedahkan dengan perkara berikut:

1.Pandangan minoriti umat menyatakan Nabi Muhammad buta huruf sejak kecil sehingga wafat.
2.Pandangan orientalis yang menyatakan Nabi Muhammad belajar membaca dan menulis sejak kecil.
3.Pandangan minoriti ulama yang menyatakan Nabi Muhammad berkemampuan membaca dan menulis setelah menerima wahyu

Ikutilah ulasan secara terperinci daripada penulisan buku ini. Semoga kita semua beroleh kefahaman

ISI KANDUNGAN

• BAB 1: Muhammad Tidak Pandai Mengira?
o Kemusykilan Hadis
o Perbezaan Hadis Mutawatir dan Ahad
o Dalil-dalil Menunjukkan Nabi Muhammad Pandai Mengira
o Pengalaman Menjadi Anak kepada Ibu Buta Huruf
• BAB 2: Buta Huruf Sebelum Dilantik Sebagai Rasulullah
o Kesepakatan
o Perkembangan Ilmu
• BAB 3: Pelbagai Definisi “Ummi”
o Penggunaan Ummi di dalam al-Quran dan Hadis
o Ummi di dalam al-Quran
o Ummi di dalam Hadis
o Pelbagai Tafsiran
• BAB 4: Pandangan Pertama: Buta Huruf Total
o Pandangan
o Hujah
o Pandangan berkaitan Ummi
o Hadis Nabi Muhammad mahu Menulis?
o Hadis Perjanjian Hudaibiyyah 71
• BAB 5: Pandangan Kedua: Orientalis
o Siapakah Orientalis?
o Pandangan Terhadap Buta Huruf
o Kekeliruan yang Ditimbulkan
o Sisi Pandang
o Hujah
o Kesimpulan Hujah
• BAB 6: Pandangan Ketiga: Buta Huruf Sebelum Dilantik
o Ulama Islam vs Orientalis
o Tokoh
o Sisi Pandang
o Hujah
o Pandangan Berkaitan Ummi
o Buta Huruf Adalah Hujah Kenabian?
• BAB 7: Muhammad «Illiterated» di dalam Bible?
o Keganjilan yang Memerlukan Perhatian Khusus
o Muhammad di dalam Kitab Agama Yahudi dan Kristien
o Nabi Mulia dari Pergunungan Paran
o Kesimpulan: Kajian Tempat dan Kemuliaan
• BAB 8: Pendapat Terpilih

Your cart is currently empty.
Continue shopping