Benarkah Merokok Tidak Haram? | Syihabudin Ahmad | Santai Ilmu Publication

RM 15.00


Penulis: Syihabudin Ahmad
Halaman: 66

Ada sebahagian orang agama cuba mempertikaian pengharaman rokok. Mereka mendakwa ia adalah harus bahkan kadangkala boleh menjadi wajib!

Buku ini menjelaskan bahaya rokok daripada perspektif sains dan perselisihan para ulama berkaitan hukumnya

ISI KANDUNGAN:

BAHAGIAN 1: ROKOK DAN KESIHATAN
• Statistik Perokok Di Malaysia
• Rokok: Satu Pengenalan
• Sejarah
• Mengapa Merokok Berbahaya?
• Kandungan Rokok
• Kesan Merokok Terhadap Individu
• Kesan Merokok Terhadap Janin
• Kesan Merokok Terhadap Kanak-Kanak
• Kesan Merokok Terhadap Keluarga Dan Masyarakat : Sisa Asap Basi
• Kesan Merokok Terhadap Negara
• Adakah Rokok Elektronik Satu Penyelesaian?
• Kempen: Tak Nak Merokok Oleh Kerajaan Malaysia

BAB 2: ROKOK & ISLAM.
• Hadis Berkaitan Rokok
• Hukum Sesuatu Berdasarkan Gambaran
• Peringkat Kefahaman Umat Islam Terhadap Rokok
• Pendapat 1: Harus Merokok Secara Mutlak
o Dalil Al-Quran 1: Al-Baqarah Ayat 29
o Dalil Al-Quran 2: Al-A`Raf Ayat 32
o Dalil Hadis Sa`Labah
o Dalil Kaedah Fikah
o ʿUmūm Al-Balwā (Kesukaran Yang Membawa Kesusahan)
o Kefahaman Ulama Fikah
o Kenapa Tidak Diharamkan Gula?
• Pendapat 2: Merokok Haram Secara Mutlak
o Agama Mencegah Mengambil Kemudaratan
o Menyakiti Orang Lain
o Pembaziran
o Al-Qiyas: Rokok Dengan Perkara Yang Memudaratkan
o Masalih Al-Mursalah
o Kaedah La Darar
o Senarai Fatwa Yang Mengharamkan Rokok
• Pilihan Fatwa 58

Your cart is currently empty.
Continue shopping