Apa Erti Cinta | Syihabudin Ahmad | Santai Ilmu Publication

RM 20.00


Buku ini digarap bagi menjelaskan persoalan cinta dan kandungan-kandungan penting yang perlu ada pada sesebuah cinta sebenar. Menariknya, buku ini digarap atas landasan Al-Quran dan As- Sunnah berdasarkan kefahaman para cendekiawan Islam yang unggul. Selingan hukum fikah yang popular sekitar permasalahan cinta juga dipaparkan. Semoga penulisan ini memberi manfaat sepenuhnya buat umat Islam di seluruh pelosok dunia. Amin
Your Cart
Your cart is currently empty.
Continue browsing here.