65 Gambaran Kehidupan Sahabat Nabi Jilid 1 l Dr. Abdul Rahman l Santai Ilmu Publication

RM 20.00


Penulis: Dr. Abdul Rahman Ra’fat al-Basha
Penterjemah: Syihabudin Ahmad
Halaman: 154

Memaparkan gambaran kehidupan para sahabat rasulullah s.a.w yang merupakan bintang petunjuk dan pembimbing manusia. Mereka adalah suri teladan yang pernah berjihad, belajar, bekerja, menangis, ketawa, dengan saidina Muhammad Rasulullah s.a.w.

ISI KANDUNGAN

ANAS BIN MALIK AL-ANSARI
SA’ID BIN AMIR AL-JUMAHIY
ATH-THUFAIL BIN ‘AMR AD-DAUSI
‘ABDULLAH BIN HUZAFAH AS-SAHMIY
‘UMAIR BIN WAHB
AL-BARA BIN MALIK AL-ANSARI
TSUMAMAH BIN UTSAL
ABU AYYUB AL-ANSARI
‘AMRU BIN JAMUH
ABDULLAH BIN JAHSY
ABU ‘UBAIDAH BIN AL-JARRAH
‘ABDULLAH BIN MAS’UD
SALMAN AL-FARISI
‘IKRIMAH BIN ABU JAHAL
ZAID AL-KHAIR
‘ADI BIN HATIM ATH-THOIE
ABU ZARR AL-GHIFARI
ABDULLAH BIN UMMU MAKTUM
MAJZA’AH BIN TSAUR AS-SADUSI
USAID BIN AL-HUDHAIR
‘ABDULLAH BIN ‘ABBAS
AN-NU’MAN BIN MUQARRIN AL-MUZANI
Your cart is currently empty.
Continue shopping