100 Peristiwa Penting Dalam Kalendar Umat Islam | Syihabudin Ahmad | Santai Ilmu Publication

RM 45.00


Penulis: Syihabudin Ahmad
Halaman: 428

Buku ini menjelaskan kisah-kisah sirah Nabi Muhammad SAW yang disusun berdasarkan tarikh peristiwa. Dimulakan dengan kisah yang berlaku selama 55 tahun sebelum dilantik sebagai rasul iaitu Ashabul Ukhdud sehinggalah hari kelahiran, peristiwa wahyu, kisah perang dan detik terakhir kewafatan baginda Nabi.
Your cart is currently empty.
Continue shopping