Masyhur Tapi Tak Sahih| Muhammad Abdullah Ushan

RM 35.00


Buku ini membicarakan pelbagai kisah berkaitan sirah
Nabi صلى الله عليه وسلم yang telah popular dalam kalangan umat Islam,
namun secara sanad mahupun matan tidak terbukti ianya
benar. Saya tidak bermaksud mengatakan semua riwayat
dha’if dalam masalah ini, tetapi jumlahnya sangat banyak.
Saya hanya memaparkan riwayat-riwayat yang paling
popular dan banyak dimasukkan ke dalam buku-buku
sirah dan peperangan.

Size A5 | Material Soft cover

Bilangan Muka Surat : 360ms

Penulis Muhammad Abdullah Ushan 

Kata pengantar Syihabudin Ahmad

Your cart is currently empty.
Continue shopping