[Buku] Terjemahan: Umdatul Ahkam min Kalam Khairil Anam l Al-Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi

RM 35.00


Penulis: Al-Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi

Al-Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi yang merupakan sahabat baik Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi telah mencurahkan sepenuh tenaga dan kepintaran ilmu bagi mengumpulkan sebuah naskah buku hadis ulung. Buku ini mengumpulkan hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada sudut hukum hakam.

19 Bab  yang dibincangkan ialah:

Bab 1 Bersuci
Bab 2 Solat
Bab 3 Jenazah
Bab 4 Zakat
Bab 5 Puasa
Bab 6 Haji
Bab 7 Jual Beli
Bab 8 Perkahwinan
Bab 9 Perceraian
Bab 10 Li`An
Bab 11 Penyusuan
Bab 12 Qisas
Bab 13 Hudud
Bab 14 Sumpah & Nazar
Bab 15 Makanan
Bab 16 Minuman
Bab 17 Pakaian
Bab 18 Jihad
Bab 19 Pembebasan Hamba

Semoga penterjemahan buku ini menjadikan kita orang yang beramal dengan sunnah Rasulullah SAW dengan sandaran yang benar.
Your cart is currently empty.
Continue shopping