Sahih Al-Bukhari edisi Bahasa Melayu Malaysia ( Jilid 5)

RM 65.00


Pada jilid ini, tajuk-tajuk yang dikongsikan oleh Imam Al-Bukhari ialah :

KITAB TENTANG BARANG YANG TERCICIR,

KITAB TENTANG KEZALIMAN,

KITAB PERKONGSIAN, KITAB PENGGADAIAN,

KITAB MEMERDEKAKAN HAMBA, KITAB MAKATIB,

KITAB HIBAH, KEUTAMAANNYA DAN ANJURAN UNTUK MELAKUKANNYA, KITAB KESAKSIAN,

KITAB PERDAMAIAN, KITAB SYARAT-SYARAT,

KITAB WASIAT, KITAB JIHAD DAN PERJALANAN NABI

SAHIH BUKHARI JILID 5 (2426-3090)

Size 7x10

Bilangan muka surat 601

Your cart is currently empty.
Continue shopping