Bagaimana Menjadi Penulis Prolifik Seperti Para Ulama - Meskipun Kita Bukan Ulama! Ahmad Zahiruddin Mohd Zabidi

RM 24.00


Melalui penulisan, peristiwa-peristiwa serta data-data penting dapat direkodkan dan kemudian dirujuk semula. Melalui penulisan, seseorang boleh menggantikan dirinya sendiri kepada penulisan yang ditulisnya kerana biasanya seorang penulis akan menulis sesuatu yang rapat dengan dirinya sendiri.

Maka, untuk menghasilkan suatu tulisan yang besar adalah dengan bermula... bermula menulis...

Material : Softcover
Size : A5
Bilangan muka surat : 174

Your cart is currently empty.
Continue shopping